Czym jest toczenie konwencjonalne?

Czym jest toczenie konwencjonalne?

Toczenie konwencjonalne polega na wykorzystaniu tokarki manualnej obsługiwanej przez operatora nazywanego tokarzem. Mimo że jest wypierane przez toczenie z wykorzystaniem tokarek CNC, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem przy produkcji jednostkowej, poprawkach już wykonanych detali, dorabianiu części i prototypowaniu.

Najważniejsze cechy toczenia konwencjonalnego

Toczenie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych procesów w obróbce metali. Służy do obrabiania elementów w kształcie brył obrotowych. Dzięki toczeniu konwencjonalnemu wytwarza się różnego rodzaju części maszyn. Zwykle są to przedmioty o mało skomplikowanych kształtach. Przy użyciu tokarki konwencjonalnej można wytwarzać ponadgabarytowe części maszyn. Toczenie daje możliwość nadawania przedmiotowi kształtu, właściwości i wymiarów, które są potrzebne. Osiąga się to, usuwając zbędny materiał za pomocą noża tokarskiego. Materiały, które można obrabiać przy użyciu toczenia konwencjonalnego to różnego rodzaju stal, metale kolorowe, czy żeliwa.

Zaletą toczenia konwencjonalnego jest brak konieczności pisania programu, tak jak ma to miejsce w przypadku tokarek CNC. Metoda ta jest opłacalna przy produkcji jednostkowej, jednak nie sprawdza się w produkcji seryjnej.

Jakie wymagania musi spełniać stanowisko tokarskie?

Osoba, która chce obsługiwać tokarkę, musi odbyć odpowiednie szkolenia i mieć pozwolenie na używanie maszyn tego typu. Operatorzy tokarek są specjalistami w swoim fachu. Wiedzą jak dostosować siłę i prędkość skrawania, aby osiągnąć oczekiwane efekty.

Maszyna musi być całkowicie sprawna technicznie. Ważne jest, by części ruchome miały działające blokady. Istotna jest również odpowiednia dokumentacja techniczna zgodna z zabezpieczeniami i urządzeniami sterującymi.
Przedmiot, który jest obrabiany, musi być zamocowany w odpowiedni sposób, za pomocą uchwytu. W ten sposób ogranicza się ryzyko wypadnięcia przedmiotu w trakcie pracy, co mogłoby zagrażać ludziom znajdującym się w pobliżu. To wszystko sprawia, że toczenie jest zajęciem nienadającym się dla niewykwalifikowanej osoby, która nie zna zasad bezpieczeństwa i sposobu obsługi maszyny.