Jakie etapy składają się na proces przygotowania otworu?

Jakie etapy składają się na proces przygotowania otworu?

Wykonywanie otworu w metalu wymaga specjalistycznego sprzętu i fachowców. Konieczna jest wiedza jak poprawnie zrobić otwór w konkretnym rodzaju materiału przy wykorzystaniu wybranej metody. Sposoby przygotowania otworów to np. wiercenie frezarką CNC albo konwencjonalne. Dzięki tym metodom można wywiercić otwór wielokrotnie głębszy niż jego średnica.

Wiercenie otworów metodą CNC

Przy użyciu tokarki CNC możliwe jest wykonanie otworu w wielu rodzajach metalu. Pierwszym etapem wiercenia, jest umieszczenie narzędzi w magazynie frezarki CNC. Używane wiertła wykonane są z materiałów znacznie twardszych niż ten, który ma zostać nawiercony, np. z węglików spiekanych.

Drugi etap to umieszczenie przedmiotu, w którym ma zostać wywiercony otwór w uchwycie. Następnie należy sprawdzić, jaką należy ustawić prędkość skrawania oraz ilość obrotów wiertła na minutę, po czym ustawia się te parametry w programie CNC. Konfiguruje się je zależnie od tego, jaki rodzaj wiertła ma zostać wykorzystywany do robienia otworu, i od obrabianego materiału. Kolejną czynnością jest dopasowanie układu współrzędnych w panelu operatorskim maszyny i uruchomienie maszyny. Wiercenie odbywa się samoistnie. Na końcu wiercenia frezarką CNC należy sprawdzić, czy otwór ma oczekiwaną średnicę.

Wykonywanie otworu metodą frezowania konwencjonalnego

Pierwszym etapem w przypadku frezowania konwencjonalnego jest oczyszczenie powierzchni elementu, w którym zamierza się wykonać otwór. Drugim etapem jest wyznaczenie punktu, w którym chce się wykonać otwór na obrabianym przedmiocie. Kolejny etap to zamocowanie obrabianego elementu w uchwycie. Następnie należy dopasować umieszczenie głowicy frezarki do miejsca, w którym ma zostać wykonany otwór. Robienie otworu zaczyna się od nawiercenia go przy użyciu nawiertaka. W trakcie obróbki należy chłodzić elementy sprężonym powietrzem lub chłodziwem. Po każdej operacji konieczne jest oczyszczenie otworu z wiórów powstałych podczas wiercenia. Następnie zakłada się wiertło o mniejszej średnicy niż otwór docelowy i wykonuje się otwór pilotażowy. Kolejną czynnością jest założenie wiertła docelowego i wykonanie potrzebnego otworu.