Kiedy warto zlecić przygotowanie elementu z zastosowaniem obróbki CNC?

Kiedy warto zlecić przygotowanie elementu z zastosowaniem obróbki CNC?

Obróbka CNC cechuje się bardzo dużą precyzją. Wykorzystanie tej metody pozwala na seryjną produkcję elementów do maszyn przemysłowych. Użycie obróbki CNC pozwala szybko usprawnić proces produkcyjny, zachowując przy tym bardzo wysoką jakość wykonanej obróbki. Podczas pracy usuwany jest nadmiar materiału z wykonywanego przedmiotu. W metodzie tej obrabia się mechanicznie stal czy metale kolorowe.

Jakie przedmioty można uzyskać przy wykorzystaniu obróbki CNC?

Obróbka CNC pozwala na wykonanie części do maszyn, urządzeń spożywczych, a także narzędzi do śrubkarstwa. Dzięki temu, że obróbka CNC pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych elementów, jest doskonała do wykonywania trudnych w wyprodukowaniu przedmiotów. Przykładem takich elementów, są wykrojniki, formy oraz matryce. CNC pozwala uniknąć konieczności wykorzystania wielu narzędzi do obróbki, w celu uzyskania odpowiedniej geometrii i parametrów powierzchni. Przedmioty wykonane tą metodą mają gładką powierzchnię i wykonane są z bardzo dużą dokładnością. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie tej technologii do produkcji elementów dla bardzo wielu gałęzi przemysłu.

Oszczędność czasu przy użyciu obróbki CNC

Wykorzystanie obróbki CNC jest bardzo korzystne, gdy elementy potrzebne są w możliwie jak najkrótszym czasie. Łatwo można uzyskać kilka sztuk na bazie przygotowanego wcześniej programu na maszynę CNC. Możliwa jest także modyfikacja już istniejącego programu. Jeśli dostępna jest dokumentacja 3D CAD elementu, można ją wykorzystać do przyspieszenia procesu produkcyjnego. Wystarczy, że program zostanie napisany raz, aby później możliwe było wykonywanie kolejnych sztuk. Metoda ta jest opłacalna zarówno przy jednostkowej, jak i seryjnej produkcji. Proces obróbki jest regulowany przez komputer, dzięki czemu nie zachodzi konieczność interwencji operatora maszyny. Produkcja elementów z wykorzystaniem metody CNC jest bardzo ekonomiczna i wydajna. Dzięki temu możliwe jest maksymalne obniżenie kosztu wykonania precyzyjnych elementów.